ปิดระบบรับลงทะเบียนวิชาชุมนุม

ให้ติดต่อกลุ่มวิชาการ